PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci je MŠ v provozu.

Vstup bude pouze bočním vchodem od parkoviště. 

MŠ se otevírá v 6.15 hod. – děti se schází v Červené kytičce,  provoz končí v 16.30 hod. – děti se rozchází z Oranžové kytičky.

Rozdělení tříd:

Červená kytička: Červená, Zelená, Žlutá

Oranžová kytička: Oranžová, Modrá, Fialová, MŠ Husitská

Další informace najdete na nástěnkách v Červené a Oranžové šatně.