Stravné

Od nového školního roku (září 2020) bude zvýšena cena stravného z důvodu nárůstu cen potravin.

Kalkulace:

Věková kategorie        3 – 6 let

přesnídávka     8,- Kč

oběd                20,-Kč

svačina            8,- Kč

———————-

Celkem           36,-Kč

 

 

Věková kategorie 7-10 let

přesnídávka     9,-  Kč

oběd                 23,- Kč

svačina               9,- Kč

———————–

Celkem           41,- Kč