Režim dne

Organizace dne – třída Oranžová kytička

06:15 – 07:00 scházení dětí ve třídě Červená kytička, ranní hry dle volby a přání
07:00 – 08:45 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
08:45 – 09:00 hygiena, svačina
09:00 – 09:30 pokračování v cílených činnostech, samostatná práce, individuální práce, objevování a poznávání, příprava na pobyt venku
09:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 13:45 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
13:45 – 14:15 hygiena, odpolední svačina
14:15 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti
15:30 – 16:30 rozcházení dětí

Organizace dne – třída Červená kytička

06:15 – 07:00 scházení dětí ve třídě, ranní hry dle volby a přání
07:00 – 08:45 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, objevování a poznávání, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
08:45 – 09:15 hygiena, svačina, příprava na pobyt venku
09:15 – 11:15 pobyt venku
11:15 – 11:45 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
11:45 – 14:00 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:15 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
15:15 – 16:30 rozcházení dětí z Oranžové kytičky

Organizace dne – třída Zelená kytička

06:15 – 07:15 scházení dětí ve třídě Červená kytička, ranní hry dle volby a přání
07:15 – 08:45 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
08:45 – 09:00 hygiena, svačina
09:00 – 09:30 pokračování v cílených činnostech, samostatná práce, individuální práce, objevování a poznávání, příprava na pobyt venku
09:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 14:00 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
15:30 – 16:30 rozcházení dětí z Oranžové kytičky

Organizace dne – třída Modrá kytička

06:15 – 07:00 scházení dětí ve třídě Červená kytička, ranní hry dle volby a přání
07:00 – 09:00 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
09:00 – 09:20 hygiena, svačina
09:20 – 09:50 pokračování v cílených činnostech, samostatná práce, individuální práce, objevování a poznávání, příprava na pobyt venku
09:50 – 11:50 pobyt venku
11:50 – 12:20 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:20 – 14:10 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
14:10 – 14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
15:30 – 16:30 rozcházení dětí z Oranžové kytičky

Organizace dne – třída Žlutá kytička

06:15 – 07:00 scházení dětí ve třídě Červená kytička, ranní hry dle volby a přání
07:00 – 8:40 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
08:40 – 09:00 hygiena, svačina
09:00 – 09:30 pokračování v cílených činnostech, samostatná práce, individuální práce, objevování a poznávání, příprava na pobyt venku
09:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 11:55 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
11:55 – 14:00 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
14:00 – 14:15 hygiena, odpolední svačina
14:15 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
15:30 – 16:30 rozcházení dětí z Oranžové kytičky

Pracoviště MŠ v místě poskytovaného vzdělávání: Základní škola, Komenského 555, Nová Paka

Celodenní provoz je od 6:30 do 15:30 hodin.

Počet tříd:1

Organizace dne – třída Fialová kytička

06:30 – 08:45 scházení dětí ve třídě, ranní hry dle volby a přání, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kruh
08:45 – 09:05 hygiena, svačina
09:05 – 09:30 pokračování v cílených činnostech, samostatná práce, individuální práce, objevování a poznávání, příprava na pobyt venku
09:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 13:45 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (např. stolní, hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, pokračování v započaté klidné činnosti z dopoledne apod.)
13:45 – 14:15 hygiena, odpolední svačina
14:15 – 15:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.