2. mateřská škola, Nová Paka


Rychlý kontakt:

2. mateřská škola, Nová Paka Školní 1257, 509 01 Nová Paka

E-mail: msskolni@ms-novapaka.cz

Pevná linka:
493 722 441
Třída Oranžová kytička:
778 113 217
Třída Žlutá kytička:
778 527 096
Třída Zelená kytička:
778 113 201
Třída Modrá kytička:
778 113 194
Třída Fialová kytička
(odloučené pracoviště):
725 988 202
Třída Červená kytička:
778 113 208
Důležité události školy:

MILÉ DĚTI A MILÍ RODIČE,

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO,

HODNĚ SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ, ODPOČINKU

A ŠŤASTNÝCH  NÁVRATŮ Z CEST.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci je MŠ v provozu.

Vstup bude pouze bočním vchodem od parkoviště. 

MŠ se otevírá v 6.15 hod. – děti se schází v Červené kytičce,  provoz končí v 16.30 hod. – děti se rozchází z Oranžové kytičky.

Rozdělení tříd:

Červená kytička: Červená, Zelená, Žlutá

Oranžová kytička: Oranžová, Modrá, Fialová, MŠ Husitská

Další informace najdete na nástěnkách v Červené a Oranžové šatně.