2. mateřská škola, Nová Paka


Rychlý kontakt:

2. mateřská škola, Nová Paka Školní 1257, 509 01 Nová Paka

E-mail: msskolni@ms-novapaka.cz

Pevná linka:
493 722 441
Třída Oranžová kytička:
778 113 217
Třída Žlutá kytička:
778 527 096
Třída Zelená kytička:
778 113 201
Třída Modrá kytička:
778 113 194
Třída Fialová kytička
(odloučené pracoviště):
725 988 202
Třída Červená kytička:
778 113 208
sablony-II-zvyseni-kvality-vyuky
Důležité události školy:

INFORMACE K PROVOZU

Mateřská škola je otevřena i nadále. Pouze plánujeme omezený provoz v době podzimních prázdnin, tzn. že děti se při menším počtu budou spojovat ve třídách. Proto pokud uvažujete, že si dítě necháte doma, prosíme, abyste si včas odhlásili stravu.

Stále platí:

Při vstupu do budovy musí mít rodiče roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce mýdlem.  Před jídlem si budou děti ruce desinfikovat.

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé!

Učitelky budou ve zvýšené míře sledovat u dětí projevy jakéhokoli onemocnění a v případě, že dítě bude vykazovat známky nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem…), rodiče si dítě neprodleně vyzvednou.  Po nemoci budou zpět do MŠ přijímány pouze děti zcela uzdravené. V případě projevů alergické rýmy bude nutné lékařské potvrzení, že dítě netrpí žádným infekčním onemocněním.