Poděkování

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří na společné podzimní dílně vytvořili se svými dětmi a vnoučaty krásné výrobky a dekorace, které nám zdobí chodbu u naší třídy.