Informace k placení stravného a školného

Placení stravného a školného probíhá výhradně formou inkasní platby z vašeho bankovního účtu

na sběrný účet mateřské školy. Školné a stravné je hrazeno dohromady.

Způsob placení:

  1. Inkasem – vyplníte předtištěný formulář, který odevzdáte ve své třídě. Povolení souhlasu k inkasu zařídíte buď prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo přímo ve své bance, kde vám inkasní způsob nastaví.
  2. Hotově – vždy v předepsaném termínu u vedoucí jídelny

Platby

Platba za stravné je hrazena zálohově vždy na následující měsíc. První platba bude provedena v měsíci srpnu formou zálohy v rozpětí 1100 až 1200 Kč,(dle věkové kategorie dítěte) další platby již budou probíhat podle počtu odebraných obědů v příslušném kalendářním měsíci. To znamená, že pokud si obědy odhlásíte, v následujícím měsíci vám budou odečteny a budete platit o tyto méně.

Přeplatky stravného se budou provádět po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Platba za školné

400 Kč á měsíc je hrazena vždy do 15. dne za stávající měsíc. První platba bude provedena v měsíci září a bude sloučena s platbou za stravné.

Termíny plateb

Platby budou probíhat vždy v období k 15. dni v měsíci. Pokud se transakce neprovede, budete muset dlužnou částku uhradit v hotovosti nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce.

Opakované neplacení stravného je důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
(Školský zákon č.561/2004 SB. § 35 odst. d)

Veškeré další informace (včetně přihlášky a vnitřního řádu školní jídelny) získáte u vedoucí jídelny.

  • Šolcová Vladimíra
  • tel. 493 722 485

Úřední hodiny pro rodiče:

  • úterý 13:15 – 16:30 hodin
  • středa 13:15 – 16:30 hodin

Důležité údaje pro zadání souhlasu k inkasu