Základní informace pro stravování ve 2. mateřské škole

Dítě je ke stravování v mateřské škole přihlášeno, jestliže zákonný zástupce dítěte odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, která je k vyzvednutí u vedoucí jídelny.

Odhlašování stravy

  • na následující den do 10 hodin na tel. čísle 493 722 485
  • pouze v pondělí lze odhlásit ráno nejpozději do 8 hodin

První den neplánované nepřítomnosti je možný výdej obědů do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:15 hodin

Výše stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorie 1-4.
Školní rok je období od 1.9. – 31.8.

Kategorie 3 – 6 let: přesnídávka – 12 Kč, oběd – 25 Kč, svačina – 11 Kč (měsíční záloha 1100 Kč)
Kategorie 7 – 10 let: přesnídávka – 13 Kč, oběd – 27 Kč, svačina – 12 Kč (měsíční záloha 1200 Kč)

Nastavte finanční limit na částku 1600,-Kč (stravné, školné)

Placení stravného

Inkasním způsobem – vyplníte předtištěný formulář, který odevzdáte ve své třídě. Povolení souhlasu k inkasu zařídíte buď prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo přímo ve své bance, kde vám inkasní způsob nastaví.

v hotovosti – podle počtu odebraných obědů vždy v jeden určený den v době od 14,00 – 16,30 hod. v kanceláři školní jídelny

Více o platbách stravného viz Platby.

Veškeré další informace (včetně přihlášky a vnitřního řádu školní jídelny) získáte u vedoucí jídelny.

  • Šolcová Vladimíra
  • tel. 493 722 485

Úřední hodiny pro rodiče:

  • úterý 13:15 – 16:30 hodin
  • středa 13:15 – 16:30 hodin