Jídelníček na týden od

Pondělí
PŘESNÍDÁVKA                 Vzhledem ke sníženému počtu dětí v MŠ v době mimořádné krizové situaci v ČR,
OBĚD                                                nebude jídelníček zveřejňován
SVAČINA
Úterý
PŘESNÍDÁVKA
Středa
PŘESNÍDÁVKA
OBĚD
SVAČINA
Čtvrtek
PŘESNÍDÁVKA
OBĚD
SVAČINA
Pátek
PŘESNÍDÁVKA
OBĚD
SVAČINA
  • Alergeny jsou u jídel uvedeny v závorce.

Hlavní kuchařka : Šerpánová Jana
Vedoucí ŠJ : Šolcová Vladimíra