Události školy


Stravné

Od nového školního roku (září 2020) bude zvýšena cena stravného z důvodu nárůstu cen potravin.

Kalkulace:

Věková kategorie        3 – 6 let

přesnídávka     8,- Kč

oběd                20,-Kč

svačina            8,- Kč

———————-

Celkem           36,-Kč

 

 

Věková kategorie 7-10 let

přesnídávka     9,-  Kč

oběd                 23,- Kč

svačina               9,- Kč

———————–

Celkem           41,- Kč

 

MILÍ RODIČE,

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO,

HODNĚ ODPOČINKU A TAKÉ SPOUSTU RADOSTNÝCH DOBRODRUŽSTVÍ

PROŽITÝCH S VAŠIMI DĚTMI!

 

 

 

 

V MĚSÍCI SRPNU MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.