Události školy


FOTOGRAFOVÁNÍ S VÁNOČNÍM MOTIVEM

POKUD S OHLEDEM NA RŮZNÁ OPATŘENÍ NEDOJDE KE ZMĚNĚ,

MÁME NA PONDĚLÍ 2.11. 2020 OD 8.00 hod. NAPLÁNOVANÉ

SAMOSTATNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ S VÁNOČNÍM MOTIVEM

UPOZORNĚNÍ:

Fotografovány budou pouze děti, které budou přítomny v MŠ.

Nebude umožněno přivést k vyfocení nemocné děti z domova

a nebude dovoleno ani společné fotografování sourozenců,

pokud tito sourozenci společně nenavštěvují naší MŠ.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ S VÁNOČNÍM MOTIVEM

POKUD S OHLEDEM NA RŮZNÁ OPATŘENÍ NEDOJDE KE ZMĚNĚ,

MÁME NA ÚTERÝ 3.11. 2020 OD 8.00 hod. NAPLÁNOVANÉ

SAMOSTATNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ S VÁNOČNÍM MOTIVEM

UPOZORNĚNÍ:

Fotografovány budou pouze děti, které budou přítomny v MŠ.

Nebude umožněno přivést k vyfocení nemocné děti z domova

a nebude dovoleno ani společné fotografování sourozenců,

pokud tito sourozenci společně nenavštěvují naší MŠ.

 

INFORMACE K PROVOZU

Mateřská škola je otevřena i nadále. Pouze plánujeme omezený provoz v době podzimních prázdnin, tzn. že děti se při menším počtu budou spojovat ve třídách. Proto pokud uvažujete, že si dítě necháte doma, prosíme, abyste si včas odhlásili stravu.

Stále platí:

Při vstupu do budovy musí mít rodiče roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce mýdlem.  Před jídlem si budou děti ruce desinfikovat.

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé!

Učitelky budou ve zvýšené míře sledovat u dětí projevy jakéhokoli onemocnění a v případě, že dítě bude vykazovat známky nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem…), rodiče si dítě neprodleně vyzvednou.  Po nemoci budou zpět do MŠ přijímány pouze děti zcela uzdravené. V případě projevů alergické rýmy bude nutné lékařské potvrzení, že dítě netrpí žádným infekčním onemocněním.