Dilna v DDM

Dne 6.12. půjde naše třída na dílny do DDM Stonožka, kde si vyrobí vánoční dárek. Odchod bude po dopolední svačině a návrat

v obvyklém čase na oběd.