Informace k provozu

Vážení rodiče, provoz mateřské školy není omezen zde, ani na odloučeném pracovišti, ale vzhledem ke zhoršené  epidemiologické situaci, budeme u vstupů do šaten měřit dětem teplotu. V každé šatně je dezinfekce na ruce, prosíme tedy o maximální spolupráci a odpovědnost rodičů. Obědy do jídlonosičů se v této době nevydávají.