Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál -celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Ukázka materiálů k projektu (1)