Projekt lesní školka

Tento projekt probíhá v rámci třídy oranžová kytička, kde jsou zařazeny děti předškolního věku 6 let.

Projekt lesní školka