Prázdninový provoz

V červenci je naše MŠ zavřena.

V srpnu bude vstup do budovy pouze bočním vchodem od parkoviště.

V provozu budou třídy Oranžová, Červená a Zelená kytička.

O rozdělení dětí do tříd a přidělených značkách najdete informace na nástěnce.