Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Všechny žádosti budou zaevidovány a každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registrační čísla obdržíte emailem nebo poštou.

4.6. zde bude vyvěšen seznam přijatých dětí právě s těmito registračními čísly. Nepřijatým dětem přijde rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy poštou.